fbpx
Aanmelden schooljaar 2024-2025

Graag informeren wij u over het plaatsingsbeleid voor het Leonardo College, voor het schooljaar 2024-2025.

Aanleiding voor een plaatsingsbeleid

Sinds de nieuwbouw aan de Telderskade is geopend, zien we een grote toename van het aantal leerlingen op het Leonardo College. Dit is enerzijds een mooi compliment, anderzijds een zorg: we lopen aan tegen de grenzen van het gebouw, het rooster en het personeel. Het Leonardo College is altijd een kleinschalige school geweest en dat karakter willen we ook in de toekomst behouden. We bieden daarnaast graag de kwaliteit die leerlingen verdienen en maken graag waar wat we beloven.

De ervaring van andere scholen leert dat er eerst een toename van de aanmeldingen is die vervolgens weer afneemt. In die zin verwachten wij de aangemelde leerlingen voor volgend schooljaar gewoon te kunnen plaatsten en een plaatsingsbeleid niet nodig blijkt. Desondanks maken wij met elkaar de keuze om geen risico te nemen als het om onze leerlingen gaat: we willen de kwaliteit blijven bieden waar we voor staan.

Beleid

Dit alles geeft aanleiding tot het opstellen van een plaatsingsbeleid, waarin we uitgaan van maximaal acht brugklassen. Mochten er meer leerlingen zich aanmelden dan wij in acht brugklassen kunnen plaatsen, dan zullen we overgaan tot loting. De enige uitzondering hierop vormen leerlingen met een topsportstatus vanuit NOC-NSF; zij zijn per definitie plaatsbaar. Let op: De leerling dient bij aanmelding een verklaring van de sportvereniging en/of sportbond aan te leveren.

Communicatie

We realiseren ons dat we laat zijn met deze communicatie en dat de keuze voor een school al snel genomen moet worden. Desondanks hebben we alle andere mogelijkheden goed willen onderzoeken voor we tot een plaatsingsbeleid zijn overgaan en hebben die keuze weloverwogen willen maken.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt altijd een e-mail sturen naar leonardo@davinci-leiden.nl.