fbpx
Aanmelden schooljaar 2024-2025
 

Informatie over de school

Talentontwikkeling, wat vinden onze leerlingen?

In de video “Coaching en begeleiding” vertellen docenten je over de diverse methodes die zij inzetten om jou zo goed mogelijk te helpen. Maar hoe ervaren de leerlingen dit? We vragen het Hailey, Mette en Siebe, die ieder met hun eigen uitdagingen en doelen geholpen worden.

Werken aan je talent

Het motto van het Leonardo College is 'werken aan je talent.' Daarbij gaat het niet alleen maar om cijfers op je rapport, maar ook om ontwikkeling. Wat kun je al goed? Wat kan beter? Wat heb je daarvoor nodig?

Op het Leonardo College hebben wij een duidelijke onderwijsvisie. We werken met drie pijlers: algemene, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We vinden persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als schoolprestaties. Dit zie je terug op alle niveaus bij ons op school.

Zo gaan de mavo-leerlingen een week op stage en zijn er activiteiten in de directe omgeving, werkt de havo met een maatschappelijke, profiel- en studiekeuzestage, en worden vwo-leerlingen extra uitgedaagd door lessen filosofie, casusweken en een museumleerlijn.
Ook organiseren we projecten, reizen, excursies en buitenschoolse activiteiten, waarin veel aandacht is voor samenwerken, burgerschap en de stad Leiden.

Talent om te groeien

Of je nu op mavo-, havo-, of vwo-niveau begint. Samen kijken we elk jaar weer welk niveau het best bij jou past. In de brugklas start je in een mavo-, mavo/havo, havo/vwo of vwo-klas.

We werken met weektaken, zodat je altijd een week van tevoren je huiswerk voor de hele week weet. Zo kun je het huiswerk goed en op tijd inplannen. Natuurlijk krijg je hulp bij het plannen van je huiswerk. Je werkt met een studieplanner die speciaal voor het Leonardo College is ontwikkeld. Daarnaast kun je het rooster en het huiswerk via een app bijhouden. Zo helpen we je aan de randvoorwaarden, waarbinnen jij jouw talent tot bloei kunt laten komen.

Doelen stellen

We helpen je om na te denken over de vraag welk doel je voor jouw toekomst hebt. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Dit zijn vragen die steeds terugkomen. Dit kan gaan over doelen voor de korte termijn en voor de lange termijn.

Talent voor sport

Voor leerlingen met een talent voor sport hebben we een extra programma. Bekijk hiervoor de informatieve video ‘Voor de sporters’.